Anmälan
PROGRAM
KUL PÅ GÅNG
INTRESSEN
VÄNNER

Uppdaterad 2013-10-11      
 

Välkommen
som medlem till
Free For Fun, eller 3f ! Mer information får du om Du fyller i denna blankett. När betalning kommit oss tillhanda är Du en 3f:are.

3f har en inträdesavgift på
200 kr samt årsavgift på 250 kr.
(programmet skickas via
e-post) eller 350 kr (program med vanlig post). Vårt plusgirokonto är 83 66 56- 9.


Om du vill komma in i en speciell grupp eller vill leda aktiviteter fyll i detta intresseformulär att ta med vid första caféträffen. Läs mer!

Se vidare i föreningens stadgar

Glöm inte att ange namn, adress, telefon, födelseår samt försäkran att Du är singel! Tel.: 08-16 94 45 och mail: singelforeningen3f@gmail.com. Have Fun! Välkommen till en givande fritid!


Namn:

Gatuadress:

Postnr, Postadress:

Telefonnr:

e-mailadress:

Här kan Du skriva ett meddelande: